• za-web1.png
  • za-web2.png
  • za-web3.png
  • za-web5.jpg

  Ribolov

karta doline

Facebook stranica

Facebook stranica

  Kontakt

Gacka d.o.o.

Bartola Kašića 5/a, 53220 Otočac Hrvatska/Croatia

Radno vrijeme centrale

 06:30 - 14:30

tel:+385-53-771-449

fax:+385-53-665-218

mob: +385-95-502-23-36

e-mail:

gacka@gacka.hr

Facebook page

50 Best Facebook Logo Icons GIF Transparent PNG Images 27

 Kako do nas?

Izmjena Odluke o krajnjem roku za kupnju godišnjih dozvola 2020.

Temeljem Zakona o slatkovodnom ribarstvu i Ugovora o dodjeli ribolovnog prava, Gacka d.o.o. koju zastupa direktor Slaven Prpić, dipl.uč., donosi sljedeću Odluku o izmjeni Odluke o krajnjem roku za kupnju godišnjih karata za 2020. godinu kojom se mijenja rok za kupnju karata do 31. prosinca 2020. godine za članove ribolovnih udruga sa sjedištem na području Grada Otočca. Odluka stupa na snagu danom donošenja, 28. travnja 2020.