• za-web1.png
  • za-web2.png
  • za-web3.png
  • za-web5.jpg

  Ribolov

karta doline

Facebook stranica

Facebook stranica

  Kontakt

Gacka d.o.o.

Bartola Kašića 5/a, 53220 Otočac Hrvatska/Croatia

Radno vrijeme centrale

 06:30 - 14:30

tel:+385-53-771-449

fax:+385-53-665-218

mob: +385-95-502-23-36

e-mail:

gacka@gacka.hr

Facebook page

50 Best Facebook Logo Icons GIF Transparent PNG Images 27

 Kako do nas?

Odluka o prestanku prodaje godišnjih ribolovnih dozvola_6.7.2018.

Temeljem Zakona o slatkovodnom ribarstvu (NN 106/01, 07/03, 174/04, 10/05, 49/05, 14/14, 130/17), Ugovoru o dodjeli ribolovnog prava, Klasa: UP/1 324-07/03-01/28, UR. BROJ: 525-8-03-2 od 17. studenoga 2003. sklopljenog između Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i Gacke d.o.o. Otočac, ovlaštenik ribolovnog prava Gacka d.o.o. za komunalne djelatnosti, zaštitu i gospodarenje rijekom Gackom i turistička agencija, Bartola Kašića 5a, Otočac, zastupano po direktoru Slavenu Prpiću, dipl. uč. donosi Odluku o prestanku prodaje godišnjih ribolovnih dozvola, dostupnu na poveznici: Odluka o prestanku prodaje godišnjih ribolovnih dozvola_6.7.2018.