ŠARANSKI RIBOLOV

ŠARANSKI RIBOLOV

REVIR C – od mosta broj 5 (Stanišić most) u mjestu Prozor do utoka rijeke Gacke i rijeke Like u tunel Poljica.

Ribolov je dozvoljen svim umjetnim mamcima, uz poštivanje propisa te uzimanje jedne kalifornijske pastrve najmanje veličine 30 cm te uzimanje štuka svih veličina i količina.

Umjetni mamac- varalica ne smije biti manja od 10 cm te može imati najviše do tri (3) udice (jednokuka, dvokuka ili trokuka).

Zabranjen je ribolov noću.
ZABRANA UZIMANJA POTOČNE PASTRVE I LIPLJANA.

REVIR D – obuhvaća jezero Švica i akumulaciju Gusić polje.

U reviru D ribolov je dozvoljen bilo kojim umjetnim mamcima.

Ribolov se smije obavljati s najviše tri ribolovna štapa s po jednom udicom, iznimno umjetni mamac – varalica može imati više od jedne udice, a najviše tri.

Ulov: Dozvoljeno je zadržavanje ukupno tri komada ribe i to po vrstama, a mjere su sljedeće:
ZABRANE


U potpunosti se zabranjuje ribolov od nultog mosta u Ličkom Lešću do pritoka Knjapovac zbog migracije potočne pastrve na prirodna mrjestilišta prema Tonković izvoru u razdoblju od 1. listopada do 28./29. veljače svake godine.

Od nultog mosta nizvodno dozvoljen je ribolov tijekom cijele godine uz poštivanje pravila.

Zabranjuje se ribolov sa mostova te na udaljenosti 20 m uzvodno i nizvodno od mosta.

Zabranjuje se uzimanje potočne pastrve i lipljana zbog zaštite populacija duž cijelog toka rijeke Gacke.

Zabranjeno je korištenje neprijavljenih plovila na cijelom toku rijeke Gacke zbog zaštite zdravlja riba jer postoji mogućnost da ista prenesu viruse poput VHS I ZHN iz drugih voda što bi bilo pogubno za riblji fond rijeke Gacke.

Zbog zaštite obale rijeke Gacke, kao važnog staništa biljnih i životinjskih vrsta, zabranjeno je parkiranje automobila i drugih prijevoznih sredstava uz vodotok kao i pranje istih.

Zabranjeno je stavljanje svih prepreka (poput električnih pastira, ograda i dr.) oko vodotoka rijeke Gacke kako bi se omogućio prolaz ribičima do rijeke.

Zabranjena je uporaba ronilačkog odijela na području rijeke Gacke osim u iznimnim slučajevima uz pismeno odobrenje nosioca ribolovnog prava.

Zakonom o slatkovodnom ribarstvu (NN 63/19), čl. 52., stavak (1), zabranjeno je ometati ili sprečavati ovlaštenika ribolovnog prava u provođenju ribolovnog prava.RIBOČUVARSKA SLUŽBA


U svrhu zaštite ribolovne zone Otočac od protupravnog korištenja i drugih oštećenja organizirana je ribočuvarska služba.

Ribočuvari u obavljanju svoje djelatnosti imaju pravo od osobe koja obavlja ribolov zatražiti dozvolu za obavljanje ribolova, zatražiti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje se može utvrditi identitet te osobe, pregledati alat, opremu za ribolov i ulov.

Osobe koje podliježu nadzoru ribočuvara dužne su im omogućiti obavljanje nadzora i pružiti podatke i obavijesti u svezi obavljanja nadzora. Ribočuvari imaju iskaznicu i značku kojima se dokazuje njihovo službeno svojstvo, identitet i ovlasti, kao i službenu odoru.

Zbog bržeg djelovanja u obilasku nepristupačnog terena uz rijeku Gacku ribočuvarska služba na raspolaganju ima korištenje video nadzora i bespilotnu letjelicu (dron).

IMG