• za-web1.png
  • za-web2.png
  • za-web3.png
  • za-web5.jpg

  Ribolov

karta doline

Facebook stranica

Facebook stranica

  Kontakt

Gacka d.o.o.

Bartola Kašića 5/a, 53220 Otočac Hrvatska/Croatia

Radno vrijeme centrale

 06:30 - 14:30

tel:+385-53-771-449

fax:+385-53-665-218

mob: +385-95-502-23-36

e-mail:

gacka@gacka.hr

Facebook page

50 Best Facebook Logo Icons GIF Transparent PNG Images 27

 Kako do nas?

Odluka o prestanku prodaje godišnjih ribolovnih dozvola_6.7.2018.

Temeljem Zakona o slatkovodnom ribarstvu (NN 106/01, 07/03, 174/04, 10/05, 49/05, 14/14, 130/17), Ugovoru o dodjeli ribolovnog prava, Klasa: UP/1 324-07/03-01/28, UR. BROJ: 525-8-03-2 od 17. studenoga 2003. sklopljenog između Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i Gacke d.o.o. Otočac, ovlaštenik ribolovnog prava Gacka d.o.o. za komunalne djelatnosti, zaštitu i gospodarenje rijekom Gackom i turistička agencija, Bartola Kašića 5a, Otočac, zastupano po direktoru Slavenu Prpiću, dipl. uč. donosi Odluku o prestanku prodaje godišnjih ribolovnih dozvola, dostupnu na poveznici: Odluka o prestanku prodaje godišnjih ribolovnih dozvola_6.7.2018.

Obavijest 16.6.2018.

Dragi ribiči,

ovim putem Vas obavještavamo da će se sutra 16. lipnja 2018. čistiti most br. 5 (Stanišićev most) i most br. 2 (Vrbanov most) od nakupljene rese koja se stvorila tijekom košnje rijeke Gacke te molimo za razumijevanje. Tijekom čišćenja neće biti moguć prolaz preko mostova.

Gacka team

OBAVIJEST 11.6.2018.

Dragi ribiči, ovim putem Vas obavještavamo kako će se kositi vodena resa još danas i sutra, 11. i 12.6. 2018., od Hotela Gacka do Crkve sv. Franje. Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.
Vaš Gacka team

košnja rese2

Obavijest 4.6.2018.

košnja rese   Dragi ribiči, ovim putem Vas obavještavamo kako je od danas 4. lipnja    2018. u tijeku košnja vodene rese, od mosta br. 6 (Lučkog mosta)     uzvodno. Košnja će trajati tri dana.

   Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.
   Vaš Gacka team