• za-web1.png
  • za-web2.png
  • za-web3.png
  • za-web5.jpg

  Ribolov

karta doline

Facebook stranica

Facebook stranica

  Kontakt

Gacka d.o.o.

Bartola Kašića 5/a, 53220 Otočac Hrvatska/Croatia

Radno vrijeme centrale

 06:30 - 14:30

tel:+385-53-771-449

fax:+385-53-665-218

mob: +385-95-502-23-36

e-mail:

gacka@gacka.hr

Facebook page

50 Best Facebook Logo Icons GIF Transparent PNG Images 27

 Kako do nas?

OBAVIJEST 3. I 4.9.2018.

Dragi ribiči, ovim putem Vas obavještavamo kako će se kositi vodena resa u ponedjeljak 3.9. i utorak 4.9. 2018., od Hotela Gacke do Crkve sv. Franje. Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.
Vaš Gacka team ;)
 

Obavijest za 21.7.2018.

Obavijest ribičima,
sutra 21.7.2018. u vremenu od 10:30 do 13:00 Gacka d.o.o. u suradnji s ronilačkim klubom Geronimo, provodit će se snimanje i čišćenje unutrašnjosti rijeke Gacke.
Snimanje rijeke će se provoditi od Hotela Gacka do ušća Kostelke dok će čišćenje vršiti dvije ekipe po šest članova, od prvog mosta (Trtanovog) do drugog mosta (Vrbanovog) te od drugog mosta do trećeg mosta (Tončinog).
Molimo ribiče za razumijevanje te pozivamo sve stanovnike i turiste na savjest po pitanju odbacivanja otpada u prirodu, naročito u rijeku Gacku. Hvala.
Gacka tim

Odluka o prestanku prodaje godišnjih ribolovnih dozvola_6.7.2018.

Temeljem Zakona o slatkovodnom ribarstvu (NN 106/01, 07/03, 174/04, 10/05, 49/05, 14/14, 130/17), Ugovoru o dodjeli ribolovnog prava, Klasa: UP/1 324-07/03-01/28, UR. BROJ: 525-8-03-2 od 17. studenoga 2003. sklopljenog između Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i Gacke d.o.o. Otočac, ovlaštenik ribolovnog prava Gacka d.o.o. za komunalne djelatnosti, zaštitu i gospodarenje rijekom Gackom i turistička agencija, Bartola Kašića 5a, Otočac, zastupano po direktoru Slavenu Prpiću, dipl. uč. donosi Odluku o prestanku prodaje godišnjih ribolovnih dozvola, dostupnu na poveznici: Odluka o prestanku prodaje godišnjih ribolovnih dozvola_6.7.2018.