GDJE LOVITI

GDJE USPJEŠNO LOVITI?

Lovi pred i na viru pa ceš vidjeti što je ribicki užitak …


Na virovima i dubinama kojih je nekoliko, a žitelji ovoga kraja ih nazivaju ponorima.
Krenimo redom od izvorišta Gacke nizvodno: Ivakov vir, Kastališce ( vjerovatno od naziva Kaštel,
jer se nalazi odmah ispod crkvice sv. Franje u Lešcu ), Kriva jama ( uzvodno od ušca Sinacke pucine u Gacku ),
Vir - jama ( na samim sastavima Gacke i nekadašnjeg hotela Gacka), jama na sastavu potoka Kostelke i Gacke,
vir Grcicka ( iznad drugog mosta, prvi most poslije mosta na magistralnoj cesti Lešce - Perušic ),
Vrbanac dubine ( iznad drugog mosta ), Maruškiceva jama ( ispod drugog mosta ), Cvitkovic vir
( ispod treceg mosta oko jedan km ), vir - jama šatric ( ispod cetvrtog mosta, vjerovatno najdublji korita Gacke )
i Mažareva jama ( ispod petog mosta). Svi ti virovi i jame imaju svoje price i legende.


Kako loviti na Gacki?

Per ribica - šest teorija ribolova….

- u travnju, svibnju i rujnu je najizglednije boraviti na vodi od 11 do 15 sati i od 19 do 21 sat, a u srpnju i kolovozu od 6 do 10 i 18 do 20 sati;

- najlošije vrijeme ribolova je za punog mjeseca a idealno je od mladaka do prve cetvrti.Istocni i zapadni vjetar nije pogodan, južni vjetar i lagana bura puno su bolji;

- nije preporucljivo kretati se bez velike potrebe obalom, bolje je cekati na jednom mjestu gdje postoje saznanja da se riba hrani;

- obzirom na tok Gacke, treba loviti u pravcu istok - zapad i to lijevomobalom, pogotovo ako je ribic dešnjak;

- bolji su rezultati kada se lovi nimfom ili mokrom muhom. To ujedno znaci da se vremenski duže ribari, lakši je pristup staništu ribe, imitacija mamca je lakša i jednostavnija.

IMG